Saya melihat masih ramai majikan yang masih tidak memahami keperluan undang-undang yang mensyaratkan setiap majikan untuk mencarum EPF dan SOCSO ke atas setiap pekerja mereka. Malah ada saya dapati terdapat syarikat-syarikat terkenal di Malaysia ini yang cuba mengelak...